Wat als je er zelf niet uitkomt?

Het is vervelend als je een uitkering hebt, maar toch overkomt het ook veel van onze lezers. Wel is het fijn dat er een vangnet is voor als je het nodig hebt: het uwv.

De overheidsinstantie is er voor als je het moeilijk hebt en je nergens anders meer kunt aankloppen, maar wat als je er met hen niet uitkomt. Wat als je ook hulp nodig hebt bij het indienen van een bezwaarschrift? Dit zijn problemen die gelukkig niet al te vaak voorkomen, maar soms neemt het uwv wel beslissingen die nadelig voor je kunnen zijn. Beslissingen die soms zelfs onterecht of te kort door de bocht kunnen zijn.

Gelukkig zijn er diensten zoals sociaalverhaal.com die je kunnen helpen wanneer je het moeilijk hebt. Het is een goed doel zonder winstoogmerk die met de gelden die zijn van particulieren en sponsoren ontvangen zoveel mogelijk willen bijstaan bij alles waar je rechtshulp bij nodig zou kunnen hebben. Zo ook bijvoorbeeld het opstellen van een bezwaarschrift voor de gemeentes en voor het uwv.

Waar kun je nog meer terecht voor hulp bij het uwv?

Natuurlijk kun je ook nog bij anderen terecht. Zo is er nog de rechtstelefoon en zijn er verschillende juridische loketten in elke gemeente waar je naartoe kan bellen of zelfs naar toe kan gaan op afspraak. Ook kun je vaak bij je verzekeraar terecht mocht je daar een lopende verzekering hebben. Wanneer je dat nog niet hebt wordt het lastig. Een lopend geschil is namelijk meestal uitgesloten van de polis. Logisch ook, anders zou je alleen snel een polis nemen wanneer je al weet dat je iets hebt, en het doel van verzekeren is juist om een vangnet te hebben tegen onzekere voorvallen.

 

De spelregels waaraan je je moet houden bij het indienen van het bezwaar

Als het bezwaarschrift is ingediend namens iemand anders of namens een rechtspersoon kan het uwv een schriftelijke machtiging vragen als bewijs dat je diegene vertegenwoordigd. Wanneer ze dit van je vragen heb je de gelegenheid om binnen twee weken deze machtiging te laten zien. Pas nadat ze het binnen hebben gekregen wordt de aanvraag in behandeling genomen, dus niet direct na het insturen van het bezwaar, maar pas nadat de officiƫle machtiging binnen is.

Als zo’n gevraagde machtiging niet op tijd aankomt bij het uwv wordt degene namens wie het bezwaarschrift is ingediend, dus niet de versturende partij, schriftelijk gevraagd binnen twee weken de gevraagde machtiging zelf te overleggen. Ook kan hij verklaren dat hij het zelf heeft ingediend en geen bezwaar heeft tegen de afhandeling door de derde partij. Bij niet nakomen van deze termijn wordt het bezwaar niet in behandeling genomen en wordt het wel erg moeilijk om het alsnog ingediend te krijgen.

Als het bezwaarschrift is ingediend tegen een medische beschikking kan het uwv zelfs een kortere termijn hanteren en van je vragen dat binnen 10 dagen een machtiging wordt overgelegd. Hieruit moet dan blijken dat de gemachtigde van de werkgever namens deze werkgever ook kennis mag nemen van de medische gegevens bijvoorbeeld omdat hij arts of advocaat is.